Regulaminy

REGULAMIN TURNIEJU MIEJSKIEJ LIGI E-SPORTOWEJ W GRZE LEAGUE OF LEGENDS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin Miejskiej Ligi E-sportowej dotyczy ogólnego udziału w Turnieju Miejskiej Ligi E-sportowej w grze League Of Legends
 2. Organizatorem Turnieju jest SchoolMakers oraz FlowMakers
 3. Wzięcie udziału w Turnieju Miejskiej Ligi E-sportowej lub jego obserwacja są równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu
 4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
 5. Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczy/próbek poprzez nadawanie na żywo i inne media społecznościowe
 6. Uczestnicy i goście udzielają nieodpłatnie Organizatorowi nieodwołalnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w związku z organizowanym Turniejem
 7. Każdy uczestnik oraz gość biorący udział w Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych
 8. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ukarania użytkownika nawet jeśli nie ma w regulaminie zawartego punku popierającego to działanie
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne spowodowane siłą wyższą, taką jak awaria sprzętu, oprogramowania lub serwera, a także działaniami osób trzecich
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
 12. Wszelkie materiały sporządzone przez Organizatora w trakcie trwania Turnieju stają się wyłączną własnością Organizatora i nie mogą być wykorzystywane bez jego pisemnej zgody
 13. Każdy Uczestnik zobowiązany jest, na życzenie Organizatora, do udzielenia krótkiego wywiadu i wykonania zdjęcia
 14. Każdy uczestnik i gość biorący udział w Turnieju, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z „RODO”
 15. Uczestnicy i goście są zobowiązani do postępowania zgodnego z zaleceniami Organizatora

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 1. Faza finałowa odbędzie się w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce (ul. Natury 7, 07-400 Ostrołęka)
 2. Terminy:
  • Zapisy drużyn – od 11 kwietnia i kończą się wraz z końcem kwietnia
  • Faza grupowa – od 9 do 25 maja
  • Faza finałowa – ćwierćfinały odbędą się online 28 maja a półfinały wraz z finałami 5 czerwca

REJSTRACJA UCZESNIKÓW

 1. Rejestracja drużyny odbywa się poprzez założenie grupy przez kapitana po zalogowaniu się na stronie MiejskaLigaEsportowa.pl
 2. Do uczestniczenia w rozgrywkach uprawnione są wyłącznie osoby posiadające aktywne konto League Of Legends
 3. Turniej jest przeznaczony dla każdeg
 4. Drużyna musi składać się z pięciu osób
 5. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna
 6. Po wykonaniu rejestracji, gracze są zobowiązani dołączyć na serwer Discord Miejskiej Ligi Esportowej w celu ułatwienia komunikacji z Organizatorem turnieju
 7. Gracze zarejestrowani na Turniej Miejskiej Ligi E-sportowej nie mogą posiadać ników naruszających przyzwoitość oraz Regulamin Gry League Of Legends (http://eune.leagueoflegends.com/en/legal/termsofuse)
 8. O ważności rejestracji uczestnika decyduje Organizator poprzez zaakceptowanie zgłoszenia
 9. Jeden gracz może być jednocześnie tylko w jednej drużynie
 10. Rejestracja jest bezpłatna

ZASADY FAIR-PLAY I KULTURY OSOBISTEJ

 1. Uczestnicy są zobowiązani traktować innych z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności.
 2. Zakazane są niesportowe zachowania wobec innych uczestników w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia
 3. Zakazuje się rozpowszechniania treści oraz wypowiadania się o charakterze: obraźliwym dla innych uczestników, rasistowskim, antysemickim, pornograficznym, drastycznym itp
 4. Organizator ma prawo odmówić wstępu i wyprosić z turnieju osoby zachowujące się niekulturalnie, wulgarne lub będące pod wpływem środków odurzających
 5. Na terenie obiektu w którym odbywają się finały obowiązuje regulamin obiektu oraz całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i spożywania wyrobów alkoholowych, a także używania elektronicznych inhalatorów (tzw. e-papierosy) oraz innych środków wspomagających i odurzających
 6. Przekazywanie informacji lub zakłócanie gry Uczestnikom, skutkować będzie koniecznością opuszczenia Turnieju przez gościa
 7. Uprasza się graczy o nie wchodzenie na nie swoje mecze oraz nie komentowanie w podstronach nie swoich meczy. Takie zachowanie będzie karane przez Organizatorów co może prowadzić do dyskwalifikacji

ZAKAZY

 1. Zakazuje się umyślnego przeszkadzania Organizatorom i graczom
 2. Zakazuje się gry na nielegalnym lub zbanowanym koncie
 3. Zakazuje się wykorzystywania błędów gry oraz błędów w projekcie map
 4. Zakazuje się stosowania jakichkolwiek programów wspomagających i ułatwiających grę
 5. Zakazuje się używania czatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika
 6. Zakazuje się stosowania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry
 7. Zakazuje się stosowania jakichkolwiek programów i modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry
 8. Zakazuje się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści
 9. Zakazuje się celowego poddawaniu meczu przeciwnikowi
 10. Zakazuje się stosowania wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry, skryptów itp
 11. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry
 12. Zakazane są niesportowe zachowania rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia
 13. Zakazuje się uczestnictwa w turnieju osobom poniżej 18 roku życia bez zgody rodzica lub prawnego opiekuna

STRUKTURA TURNIEJU

 1. Drabinka turniejowa będzie na bierząco aktualizowana na stronie www.miejskaligaesportowa.pl
 2. Minimalna ilość drużyn to 8, w przeciwnym wypadku Turniej nie odbędzie się
 3. Drużyny zostają przydzielone zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatora
 4. Turniej podzielony jest na fazy: grupową i finałowa
 5. Faza Finałowa:
  • Półfinały, walka o 3. miejsce i finał odbywają się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów
  • Ćwierćfinały odbywają się online
  • Odbywa się w systemie Single Elimination BO3 (do 2. wygranych)
  • Do fazy finałowej dostanie się 8 wytypowanych drużyn w fazie grupowej
 6. Faza grupowa
  • Mecze odbywają się online w systemie BO1
  • W każdej grupie, każdy jednorazowo walczy z każdym
  • O pozycji w tabeli decyduje kolejno: wygrane spotkania, bezpośrednie wygrane spotkania, wygrane mecze w spotkaniach
  • Podział na grupy przewiduje przypadki, gdy zarejestrowanych drużyn jest:
   • od 9 do 15: zostanie stworzona 1 grupa i 8 drużyn może awansować do finału
   • od 16 do 24: zostaną stworzone 4 grupy i po 2 drużyny z każdej grupy mogą awansować do finału
   • W przypadku większej ilości drużyn zarejestrowanych w turnieju, struktura fazy grupowej zostanie podana przez Organizatora maksymalnie 5 dni roboczych po zakończeniu zapisów
  • W przypadku zakończenia rozgrywek grupowych, gdy co najmniej jedna drużyna awansująca remisuje z co najmniej jedną drużyną nie awansującą, tworzona jest grupa ze wszystkimi remisującymi ze sobą drużynami i rywalizują oni w systemie każdy z każdym  BO3 o awans/e
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości podejmowania własnej decyzji w kwestii rozstawienia/układu poszczególnych zawodników w drabince/grupach po losowaniu
 8. W przypadku wystąpienia awarii w prowadzonych rozgrywkach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zarządzi inny termin rozgrywek

Rozgrywka

 1. Gracze zobowiązują się do grania podczas turnieju wyłącznie na swoich kontach
 2. Zakazuje się gry na nielegalnym lub zbanowanym koncie
 3. Wszystkie mecze będą rozgrywane na platformie serwera Europa Północ i Wschód, na aktualnym w danym dniu patchu w angielskiej lub polskiej wersji klienta League of Legends
 4. Uczestnik ma możliwość gry na własnych urządzenia wejścia/wyjścia (tzn. myszka/podkładka/klawiatura/słuchawki/mikrofon/pad)
 5. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie transport na stacjonarne rozgrywki finałowe
 6. Terminy rozgrywek zostaną ustalone przez Organizatora
 7. Rozgrywki odbywają się zgodnie z czasem lokalnym dla Polski według danego okresu roku. W Polsce czas środkowoeuropejski obowiązuje zimą (CET), to znaczy od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca (w pozostałym okresie roku obowiązuje czas środkowoeuropejski letni – CEST)
 8. Gracze zobowiązani są do ustalenia terminu meczu w fazie grupowej i zgłoszenia go do organizatora. Mecz można przełożyć jedynie za obopólną zgodą. Nie wyjaśnione spóźnienie powyżej 15 minut jest równoznaczne z oddanie walkowera przeciwnikowi.
 9. W razie jakichkolwiek problemów w związku z rozegraniem meczu prosimy o kontakt z Organizatorem i dokładne opisanie sprawy
 10. Nie zadeklarowana do administracji zmiana nazwy przywoływacza podczas trwania turnieju będzie karana dyskwalifikacją całej drużyny
 11. Zezwala się na jednorazową zmianę jednego członka drużyny
 12. Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować administratora spotkania o zastosowaniu przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania, pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia zgłoszenia po meczu
 13. Spotkania odbywają się na mapie Summoner’s Rift w trybie Tournament Draft
 14. Zewnętrzni obserwatorzy nie są dozwoleni w żadnej fazie turnieju
 15. Po rozłączeniu gracz może dołączyć ponownie do trwającej gry, ale będzie to uznane za celowe, niezależnie od rzeczywistych intencji gracza, a mecz nie zostaje przerwany
 16. Zniszczenie przeciwnego Nexusa oznacza wygraną spotkania
 17. W fazie finałowej strona mapy dla drużyny będzie losowana na początku spotkania, a na każdym kolejnym meczu tego spotkania będzie zamiana stron
 18. W fazie finałowej każdy uczestnik dostaje maksymalnie 5 minut na skonfigurowanie stanowiska według własnych preferencji oraz przygotowanie się do meczu
 19. Czynności stosowane w rozgrywkach w fazie grupowej (online):
  1. Kapitan każdej drużyny zaprasza wszystkich członków swojej drużyny do rozgrywki
  2. W podanym terminie kapitanowie obu drużyn, których mecz ma odbyć się zgodnie z harmonogramem rozgrywek, muszą się ze sobą skontaktować za pomocą serwera discord Miejskiej Ligi E-sportowej lub poprzez dowolny inny komunikator
  3. Dodają się do znajomych, jeżeli tego jeszcze nie zrobili
  4. Kapitan drużyny z górnej części drabinki jest zobowiązany założyć niestandardowy mecz
  5. Wymagania lobby:
   • gra niestandardowa
   • mapa: Summoner’s Rift
   • tryb: draft turniejowy
   • obserwatorzy: wyłączeni
  6. Założyciel lobby zaprasza kapitana drużyny przeciwnej i oboje zapraszają resztę członków swoich drużyn
  7. Kapitanowie mają obowiązek przed każdym rozpoczęciem meczu wysłać screenshota całego lobby wraz z godziną systemową do jednego z wyznaczonych Opiekunów grupy w której się znajdują
  8. Po zakończonym meczu kapitanowie wysyłają screenshota z tabeli zakończonego meczu wraz z godziną systemową do jednego z wyznaczonych Opiekunów grupy w której się znajdują

NAGRODY

 1. Nagrody będą w postaciach:
  • Riot points
  • Sprzęt gamingowy
  • Limitowane gadżety

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konsekwencją niestosowania się do regulaminu może być dyskwalifikacja z turnieju
 2. Jeśli błędy popełnione przez kapitana drużyny podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, zostaną wykryte przed rozpoczęciem fazy finałowej, to jego drużyna zostaje zdyskwalifikowana z turnieju
 3. Organizator dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju
 4. Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe przed, podczas trwania turnieju
 5. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: Organizatora oraz Administratorzy, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii uczestników
 6. Decyzje Organizatora są ostateczne
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa PL

REGULAMIN SERWERA DISCORD MIEJSKIEJ LIGI E-SPORTOWEJ OGÓLNE

OGÓLNE

 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Wchodząc na serwer automatycznie akceptujesz niniejszy regulamin.
 2. Prócz regulaminu serwera należy również przestrzegać regulaminu serwisu discord – TOS znajdującego się pod adresem: https://discordapp.com/terms
 3. Korzystanie z serwera jest bezpłatne.
 4. Administracja zastrzega sobie prawo do ukarania użytkownika nawet jeśli nie ma w regulaminie zawartego podpunktu popierającego to działanie.
 5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z serwera spowodowane siłą wyższą, tak jak awarią sprzętu, oprogramowania lub serwera, a także działaniami osób trzecich.
 6. Wszelkie zauważone błędy należy niezwłocznie zgłosić administracji, obowiązuje także zakaz ich używania.
 7. Wszelkie działania , które wpływają na współpracę z discordem, bądź też poprawne działanie serwera będą karane banem permamentnym bez możliwości odwołania się.

ZAKAZUJE SIĘ

 1. Rozpowszechniania treści oraz wypowiadania się o charakterze: obraźliwym dla innych użytkowników, rasistowskim, antysemickim, pornograficznym, wulgarnym, drastycznym itp.
 2. Wszelkich reklam oraz promocji.
 3. Spamowania, łańcuszków oraz floodowania.
 4. Handlu usługami oraz przedmiotami.
 5. Podszywania się pod inne osoby.
 6. Nadmiernego i niepotrzebnego pingowania innych członków.
 7. Na kanałach głosowych: krzyczenia, piszczenia, gwizdania, używania modulatorów głosowych itp.
 8. W oczywisty sposób prowokowania innych osób.
 9. Notorycznego zmieniania kanałów.
 10. Proszenia o rangi specjalne/administracyjne.
 11. Dołączania na serwer z multikont. (Tyczy się to m.in. prób omijania kar)
 12. Wprowadzania administracji w błąd.
 13. Nękania, zastraszania, żebrania oraz wymuszania.

Dołącz do Społeczności Discord!

Jeśli jesteś gotowy na współpracę, rywalizację, emocje i nagrody - dołącz do nas